Tiếng Đức Du Học

A1-B1

Trọng tâm của khoá học là dạy tiếng Đức phục vụ cho học Đại học và học nghề ở Đức.

Học viên sẽ được đào tào các kỹ năng ngôn ngữ ứng được các yêu cầu của các kỳ thi chuẩn bị cho du học và học nghề (B1, B2 và các kỳ thi vào dự bị đại học). Nội dung, phương pháp và tài liệu giảng dạy sẽ được chuẩn bị cho phù hợp với nhu cầu học và thi của các học viên.

Các cấp trình độ và các bài kiểm tra kết thúc được xây dựng theo khung chuẩn Châu Âu (GER) gồm các cấp trình độ A1/1, A1/2, A2/1, A2/2, B1/1,B1/2, B2/1, B2/2 ,khóa luyện thi Telc B1, khóa luyện thi Telc B2, cùng với kỳ thi lấy chứng chỉ Telc B1 và kỳ thi lấy chứng chỉ Telc B2. Tổng số giờ học lên tới 1100 tiết nếu học tới hết cấp trình độ B2.

Kết thúc mỗi cấp trình độ học viên sẽ tham gia bài kiểm tra lên cấp.

Học viên tham dự khóa cấp tốc có thể thi lấy chứng chỉ Telc B1 và chứng chỉ Telc B2 ngay tại trung tâm ETS Việt Đức.

LỰA CHỌN: Học viên có thể lựa chọn học tới hết cấp trình độ B1 (700 Tiết) hoặc học liên tục tới hết cấp trình độ B2 (1100 Tiết)