Các khóa học

Khóa học bắt đầu từ bậc cơ sở A1. Sau khi học hết B1, học viên tham gia luyện thi và có thể thi lấy chứng chỉ Telc B1 tại ETS.

Thời lượng học: 7 tháng

Thời gian học: từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần. Ca sáng: 8:00-12:00

hoặc Ca chiều: 13:00-17:00.


Khoá học luyện thi


Khoá đào tạo giáo viên

Mở các lớp đào tạo giáo viên về phương pháp giảng dạy để phục vụ cho nhu cầu của Trung tâm.