Trình độ sơ cấp tiếng Đức (A1 và A2)

theo khung tham chiếu Châu Âu (GER)

A1

  • Có thể hiểu và sử dụng các cách diễn đạt quen thuộc hàng ngày và các câu rất đơn giản nhằm đáp ứng các nhu cầu cụ thể.

  • Có thể giới thiệu bản thân và những người khác cũng như đặt câu hỏi cho người khác về bản thân họ - ví dụ: hỏi về nơi sống, về người thân hoặc những thứ họ có - và có thể trả lời những câu hỏi kiểu này.

  • Có thể giao tiếp một cách đơn giản nếu người đối thoại nói chậm và rõ ràng và sẵn sàng giúp đỡ.

A2

  • Có thể hiểu các câu và cách diễn đạt thường dùng liên quan đến các lĩnh vực quen thuộc (ví dụ: thông tin cá nhân và gia đình, mua sắm, công việc, khu vực sinh sống).

  • Có thể giao tiếp trong những tình huống đơn giản, thông thường liên quan đến việc trao đổi thông tin theo cách đơn giản và trực tiếp về những điều quen thuộc hằng ngày.

  • Có thể sử dụng các mẫu câu đơn giản để mô tả nguồn gốc và quá trình học tập của bản thân, môi trường sinh sống và những thứ liên quan đến nhu cầu tức thời.